Barlas Gümrük Müşavirliği

Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Saraçoğlu İş Merkezi No.1 Kat 2 D.3 Küçükçekmece/İstanbul

0212 540 00 99

0553 745 90 83 - 0532 467 56 51

06.04.2022

3 Belgeye savaş nedeniyle ek süre imkanı getirildi

DAHİLDE İŞLEME, HARİÇTE İŞLEME, VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİNE EK SÜRE

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak, ihracatçı firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen 04.04.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı makamı onayı ile

* 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

* 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,

* 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna ve Rusya ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna ve Rusya ile yapılacağının tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi,

* İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi mümkün olacaktır.