Barlas Gümrük Müşavirliği

Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Saraçoğlu İş Merkezi No.1 Kat 2 D.3 Küçükçekmece/İstanbul

0212 540 00 99

0553 745 90 83 - 0532 467 56 51

03.01.2022

İhracat Genelgesinde yeni düzenleme

İhracat Genelgesinin EK-1 maddesi ile bugün itibariyle yürürlüğe giren uygulama ile İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına satılması kararlaştırılmıştır.

Uygulamaya dair mevzuat metni aşağıda bilginize sunulmuştur.

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.