Barlas Gümrük Müşavirliği

Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Saraçoğlu İş Merkezi No.1 Kat 2 D.3 Küçükçekmece/İstanbul

0212 540 00 99

0553 745 90 83 - 0532 467 56 51

15.09.2022

Dahilde İşleme Rejiminde önemli değişiklikler yapıldı

14.09.2022 tarihi itibariyle Dahilde İşleme Rejiminde önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu değişikliklerden öne çıkan başlıklar :

 

1- Belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri imkanı sağlanmıştır.

2- Belge özel şartlarında belirtilen "Eşdeğer Eşya" kısıtlamasının ihlali halinde uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir.

3- DİR Tebliğinin 14/1-ı maddesi güncelenerek aşılar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar izin kapsamında bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda işleme faaliyetine tabi tutulamayacaktır.

4- Dahilde işleme iznine taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar revize yapılabilmesi imkanı tanınmıştır.

5- Dahilde işleme izninde haklı sebep hallerine ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya uzatılmıştır.

6- Mücbir sebep ile fevkalade haller arasına "genel salgın hastalık" eklenmiştir.

7- Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya çıkarılmıştır.

8- Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatma süresinde izin bitimini müteakip 1 (bir) ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece belge ile iznin kapatma süreleri eşitlenmiştir.

 

Değişikliklere dair mevzuat metnine ulaşmak için

 

Karar  : www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf

 

Tebliğ : www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm