Barlas Gümrük Müşavirliği

Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Saraçoğlu İş Merkezi No.1 3/3 Küçükçekmece/İstanbul

0212 540 00 99

0553 745 90 83 - 0532 467 56 51

22.04.2022

İhracat Genelgesinin Terkin limitlerinde değişiklik yapıldı.

İhracat genelgesinde "Terkin" değişikliği yapıldı. 25.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile 30.000 ABD doları olan limit 15.000 ABD dolarına düşürüldü.

Terkin
MADDE 28 – (1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,
b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,
c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılır.